İstinye Üniversitesi - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Akademik Kadro

Nedim Yıldız

1970 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul’da, tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bilim Dalı Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalında “Wittgenstein’ın Tractatus’unda Dil ve Felsefe” adlı teziyle Yüksek Lisans öğrenimini, 2008 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bilim Dalı Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalında “Protagoras’ın Görelik Anlayışı” adlı teziyle Doktora öğrenimini tamamladı. Araştırma ve çalışma alanları Ahlak Felsefesi, Mesleki Etik, Çağdaş Felsefede Etik Problemler, Çevre Felsefesi ve Uygulamalı Etik’dir. Halen, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

Topkapı Kampüsü

İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü, Maltepe Mah., Edirne Çırpıcı Yolu, No.9 Zeytinburnu, İstanbul, 34010

Telefon: 0850 283 60 00
Eposta: info@istinye.edu.tr

Mlpcare Medicalpark Liv Hospital VM Medicalpark